Własna firma w Polsce - krok po kroku Dodaj firmę do bazy Unikalna treść

 

Wynagrodzenie to nie łaska,ale ekwiwalent za świadczoną pracę, bo pracownik dobrze opłacony lepiej pracuje, oszukiwanie zaś, z czasem dosięga pracodawcę, choćby nawet dysponował potężnym zapleczem prawników!

Stan prawny na dzień 1.02.2005 r.

 

EBook Wynagrodzenie za pracę dotyka najdrażliwszej, a zarazem podstawowej kwestii w relacjach pracodawca – pracownik, czyli wynagrodzenia. Warto więc poznać kształtujące je mechanizmy prawne. Jest tak napisany, aby móc służyć zarówno zatrudniającemu, jak i zatrudnianemu. Z pewnością jesteś jednym albo drugim. Sprawdź, co mówi prawo na Twój temat, czy nie przysługuje Ci więcej, niż zdołałeś uzyskać?

 

Z eBooka Wynagrodzenie za pracę dowiesz się:

 • Jak ustalić wysokość miesięcznego wynagrodzenia gwarancyjnego?
 • Czym jest wynagrodzenie gwarantowane, prowizyjne, jak płacić za gotowość do pracy?
 • Czego pracodawcy nie wolno potrącać z pensji pracownika?
 • O terminach wypłacania wynagrodzenia.
 • Na czym polegają zobowiązania pieniężne pracodawcy wobec byłych pracowników?
 • Jakim celom służy okres rozliczeniowy czasu pracy?
 • Co powinna zawierać umowa o pracę (z odwołaniem do konkretnych artykułów Kodeksu pracy)?
 • Jak odróżnić wynagrodzenie za pracę od jego składników?
 • W jakiej sytuacji dopuszczalne jest zróżnicowanie w prawie pracy?
 • Jak działa funkcja ochronna prawa pracy?
 • O tym, że potrącenia wynagrodzeń inaczej wyglądają w prawie pracy, a inaczej w cywilnym.

EBook da Wam broń do ręki – zbiór praktycznych porad prawnych!

Autor niniejszej pozycji przypomina starą maksymę „do ut des” (daję, abyś dał), będącą podstawą satysfakcji w interesach, bo opartej na zasadach sprawiedliwości i zdrowego rozsądku. Obopólne zadowolenie z zawieranej umowy i docenianie swojej wzajemnej pracy sprzyja jej jak najlepszemu wykonaniu.

 

Przekonasz się, Pracodawco, czy wykorzystywanie pracowników jest rzeczywiście tak korzystne, jak się z pozoru może wydawać? Zmęczony, niedoceniony pracownik, który marnie zarabia, źle wywiązuje się ze swoich obowiązków.

 

Zyskasz wiedzę dzięki zaletom eBooka:

 • Powołania na konkretne artykuły prawa.
 • Różne: obligatoryjne i niedopuszczalne wykładnie obowiązujących przepisów; analiza podstawowych błędów zawartych w tych interpretacjach.
 • Konkretne przykłady rozwiązań – aż 114 werdyktów sądowych w konkretnych sprawach.
 • Przejrzystość: krótkie akapity, najważniejsze informacje zawarte w ramkach, podkreślenie najważniejszych treści.
 • Wyczerpujące odpowiedzi na pytania, które czytelnik może sobie stawiać, np. czy strony stosunku pracy mają prawo umówić się w ten sposób, aby pracodawca zobowiązywał się gwarantować pracownikowi zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy nie w skali miesięcznej, lecz w skali stosowanego okresu rozliczeniowego czasu pracy?
 • Konfrontacja różnych stanowisk w patrzeniu na omawiany problem.

 

Czym jest wynagrodzenie?

 

Dla Ciebie Pracodawco to bezspornie koszt, ale także gwarant uczciwych rozliczeń między stronami i oczywiście wynik efektów pracy pracownika.

 

Dla Ciebie Pracowniku jest to podstawowa kwestia, zachęcająca do przyjęcia zobowiązań umowy, element kształtujący i mobilizujący do wydajnej, rzetelnej pracy.

Nic Ci tak nie pomoże jak znajomość prawa i jego interpretacji – bez względu na to, po której stronie biurka siedzisz!

Pracodawco!

 • Czy wiesz, jaki typ wynagrodzeń jest dla Ciebie bardziej korzystny – określone stawką godzinową czy wynagrodzenia stałe?
 • Dowiesz się, które Twoje poczynania są zgodne z prawem, a które nie. Czy wiesz, że zmuszanie pracowników do zakładania i utrzymywania kont bankowych jest niezgodne z Konstytucją?
 • Czy zdajesz sobie sprawę, że niektóre z Twoich rozwiązań są zagrożone grzywną?
 • Ten eBook jest kluczem do poprawienia Twoich stosunków z podwładnymi, zachęcenia ich do wydajniejszej pracy czyli do zwiększenia obrotów firmy.
 • Chyba nie chcesz, żeby Twoi pracownicy myśleli o Tobie jak o pijawce wysysającej z nich wszystkie siły z powodu niewywiązywania się z obowiązków, jakie narzuca Ci prawo?

 

Pracowniku!

 • Znajdziesz odpowiedź na wiele konkretnych pytań, np. jak wyglądają rozliczenia za nienormowane godziny pracy, nadgodziny, pracę w święta i inne dni ustawowo wolne.
 • Czy wynagrodzenie, jakie dostajesz jest adekwatne do przepracowanej liczby godzin?
 • Czy wiesz, że ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop wypoczynkowy podlega ochronie prawnej?
 • Czy zawsze dostajesz odsetki za zwłokę przy wypłacie wynagrodzenia?
 • Zrozumiesz, co oznaczają zawiłe terminy stosowane w dokumentach, zawsze będziesz wiedział, co podpisujesz.

 

O autorze

Tadeusz Nycz – prawnik specjalizujący się w prawie pracy, zatrudniony w PIP. Autor licznych publikacji z dziedziny prawa pracy oraz wielu wydań Kodeksu pracy z komentarzem.

 

Inne eBooki tego autora
Godziny nadliczbowe
– Urlop wypoczynkowy

 

Przejrzyste prawo jest marzeniem wielu społeczeństw, ale chociaż polskie jest niedoskonałe, naucz się z niego korzystać. Autor – praktyk prawa pracy pomoże Ci poruszać się w gąszczu problemów związanych z wynagrodzeniem. Konkretne rozwiązania – aż 114 wyroków sądowych, z których możesz skorzystać, są dużym atutem tego eBooka.

 

Wynagrodzenie za pracę ukazuje relacje przepisów o czasie pracy do wynagrodzenia za nią. Ustawa na ten temat niewiele mówi i można ją różnie interpretować – często ze szkodą dla pracownika. Zdaniem autora, zagadnienia płacowe odgrywają kluczową rolę, gdyż wpływają bezpośrednio u każdego pracownika na jego poczucie uczciwości w stosunkach pracy. Jest ono kształtowane w pierwszym rzędzie przez poprawne wypłacanie wynagrodzenia.

 

Interpretacje przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę budzą najwięcej wątpliwości, a przecież dotyczą Twojej kieszeni! Poznaj obowiązujące wykładnie prawa, bo to jak Ty rozumiesz przepisy prawa pracy, a jak je rozumieją prawnicy, to dwie rożne rzeczy. Pracownicy i pracodawcy często dostrzegają te niezgodności, ale nie zawsze je rozumieją, co nie dziwi nikogo, poza ustawodawcą. Nasz eBook to niezawodny przewodnik po zawirowaniach polskiego systemu prawnego – jego lukach, sprzecznościach i niedorzecznościach. Jest naprawdę ciekawą lekturą.

 

Dzięki temu eBookowi nie będziesz musiał wertować Dziennika Ustaw i Kodeksu pracy – wszystkie niezbędne artykuły i postanowienia sądowe na temat wynagrodzeń będziesz miał w jednym miejscu!

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy!

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzyUdzielam Ci bezwarunkowej
30-dniowej gwarancji satysfakcji
. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty zapłaty stwierdzisz, że nie jesteś usatysfakcjonowany i powiadomisz mnie o tym, zwrócę Ci Twoje pieniądze.

 

Iwona Kielar

Iwona Kielar
Właścicielka wydawnictwa Dobry eBook

 

P.S. Czy już zwróciłeś uwagę jak niezwykle bezpieczna jest Twoja inwestycja? To oznacza, że możesz złożyć zamówienie już teraz, klikając tutaj.

Pamiętaj, że najlepszą obroną jest znajomość prawa i umiejętność stosowania go z korzyścią!

Spis treści

 1. Wstęp / 3-5
 2. Definicja wynagrodzenia za pracę / 6-7
 3. Określenie wynagrodzenia w umowie o pracę / 8-10
 4. Gwarancja wynagrodzenia miesięcznego / 11-14
 5. Odmienność gwarancyjnego wynagrodzenia / 15-16
 6. Wynagrodzenie za gotowość do pracy / 17-21
 7. Wynagrodzenie zwykłe a nadliczbowe / 22-26
 8. Dopuszczalność potrąceń z wynagrodzenia / 27-31
 9. Terminy i miejsce wypłaty wynagrodzenia / 32-36
 10. Odsetki i odszkodowania za zwłokę / 37-41
 11. Wykaz ważniejszych rozstrzygnięć sądowych / 42-61
 12. Literatura / 62-63

 
Copyright ©2008 by aspektyprawne

Katalog Stron Edukacyjnych najlepsze strony

Katalog - Promocja w internecie Katalog zdrowyKatalog Stron - TREFL

program partnerski

Kreator Stron www