Własna firma w Polsce - krok po kroku Dodaj firmę do bazy Unikalna treść

 

Dlaczego mobbing jest postrzegany jako coś odległego wręcz egzotycznego,
chociaż aż 40% pracowników przyznaje, że jest molestowanych psychicznie?Dowiedz się, jak się bronić przed mobbingiem!

Mobbing w świetle prawa - rewelacyjny poradnik już za 17.70 zł -formularz zamówienia

Mobbing to problem, który można pokonać!

Spis treści

 1. Wstęp / 3
 2. Czym jest mobbing? / 4-11
 3. Czy każdy konflikt kończy się mobbingiem? / 12-14
 4. Jak rozwija się mobbing? / 15-20
 5. Organizacyjne i zespołowe czynniki sprzyjające powstawaniu zjawiska / 21-23
 6. Najważniejsze konsekwencje mobbingu / 24-26
 7. Rzeczywista skala zjawiska w Polsce / 27-29
 8. Mobbing w krajach Unii Europejskiej / 30-32
 9. Przeciwdziałanie mobbingowi – wskazówki ogólne / 33-34
 10. Przykład kompleksowego programu antymobbingowego dla organizacji / 35-49
 11. Przykład regulacji wewnętrznej odnoszącej się do relacji i stosunków interpersonalnych – spełniającej rolę procedury antymobbingowej / 50-62
 12. Bibliografia / 63

Dzięki eBookowi Jak bronić się przed mobbingiem poznasz:

 • szczegółowe wyjaśnienie pojęcia mobbingu,
 • listę 45 kryteriów, które pozwalają rozpoznać mobbing,
 • standardowe postawy wrogiego otoczenia (od plotek do pomijania przy awansach),
 • podstawowe cechy odróżniające mobbing od innych zjawisk, zachowań i postaw,
 • jak rozwija się mobbing w kolejnych etapach,
 • historię mobbingu w Polsce i na świecie,
 • analizę skali mobbingu w Polsce (łącznie z danymi statystycznymi),
 • sposoby rozwiązywania problemu w krajach Unii Europejskiej,
 • przykład kompleksowego programu antymobbingowego,
 • przykład regulacji wewnętrznej spełniającej rolę procedury antymobbingowej.

 

Zauważyłeś, że Twoja koleżanka/kolega z pracy zmienił się z tryskającego energią i pomysłami w smutnego, często popełniającego błędy przeciętniaka? Przeczytaj jak możesz mu pomóc oraz jak samemu uniknąć podobnego losu.

Mobbing nie zawsze jest agresywny i ostry. Częściej jest trudno dostrzegalny, a działa jak kropla drążąca skałę – niezauważenie, lecz doszczętnie wyniszcza!

 

Od autora

Zjawisko mobbingujest faktem. W sposób mniej lub bardziej dotkliwy przekonały się już o tym setki, a może i tysiące zatrudnionych w Polsce. O szkodliwych skutkach mobbingu przekonało się również wielu pracodawców i to nie tylko tych, którzy zostali wezwani do sądów pracy.

 

Zjawisko mobbingu dotyka wszystkich, a więc wymaga działania. Nie można liczyć na to, że jakoś to będzie, opierać się na założeniu, iż skoro „u nas” mobbingu nigdy nie było, to w przyszłości również nie będzie on występować. Zagrożenie mobbingiem wymaga stałego zabezpieczenia interesów zarówno pracodawcy jak i pracowników – niezależnie od tego czy mobbing miał już miejsce, trwa w danej chwili lub czy może się zdarzyć w przyszłości. Działania zapobiegawcze w zakładzie pracy powinny być stanowcze, przemyślane i rozważne.

 

Celem niniejszej publikacji jest przybliżenie istoty pojęcia mobbingu oraz zaproponowanie rozwiązań chroniących i pracowników i pracodawców przed tym zjawiskiem i jego konsekwencjami w przyszłości. Wprowadzenie mobbingu do Kodeksu pracy tak naprawdę nie uprościły życia ani pracownikom, ani tym bardziej pracodawcom – pozostawiły zbyt szeroką, niewypełnioną przestrzeń, którą właśnie ci ostatni muszą wypełnić konkretnymi rozwiązaniami i swoimi czynami. Działania te, z jednej strony, powinny mieć formalny „regulaminowy”, zarządczy i organizacyjny charakter. Z drugiej zaś strony, powinny uwzględniać miękkie, psychologiczne aspekty funkcjonowania ludzi w przedsiębiorstwie. Publikacja, w syntetycznej, poradnikowej formie pokazuje jak podejść do problemu mobbingu, aby kodeksowy wymóg przeciwdziałania temu zjawisku, nabrał realnych wymiarów.

 

Unikanie problemu jest najczęstszą i najbardziej błędną drogą. Jedynym sposobem na przezwyciężenie mobbingu, czyli uleczenie atmosfery w polskich zakładach pracy, jest dokładne poznanie tego zjawiska zarówno przez pracowników, jak i pracodawców. Nawet, jeśli w danej chwili wydaje Ci się, że Twojej firmy to nie dotyczy – sytuacja może się zmienić każdego dnia, nawet jutro. Pamiętaj, że lepiej zapobiegać, niż leczyć, więc zapewnij sobie spokojną przyszłość poprzez zdobycie rzetelnej wiedzy na ten temat.

 

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Pracodawco!

 • Kodeks pracy nakłada na Ciebie obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Czy wiesz jak to robić?
 • Dla przedsiębiorców trudne do zrozumienia jest, iż zgodnie z obowiązującym prawem, odpowiadają za mobbing także w sytuacji, w której nic nie wiedzą o występowaniu tego zjawiska na terenie firmy.
 • Rozwijaniu mobbingu sprzyjają błędy popełniane przez kadrę zarządzającą – sprawdź, jakimi cechami powinna się charakteryzować i przekonaj się, czy Twoja firma jest zagrożona tym problemem.
 • Ciężar dowodu w sprawach o naruszenie nakazu równego traktowania w zatrudnieniu spoczywa na pracodawcy. To on musi udowodnić, że nie naruszył zakazu dyskryminacji, kierując się w swoim zachowaniu wobec pracownika obiektywnymi powodami. Dlatego też stworzenie i wdrożenie oficjalnego dokumentu odnoszącego się do wszelkich kwestii dyskryminacji lub prześladowania jest wysoce wskazane. W naszym eBooku znajdziesz przykład dokumentu szczegółowo traktującego o wszelkich formach dyskryminacji.
 

O autorze

Jarosław Marciniak – 40 lat, prawnik, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą, kilkanaście lat pracuje jako menedżer, konsultant i trener. Posiada bogate doświadczenie związane z kierowaniem ludźmi, zarządzaniem organizacjami i szeroko pojętymi sprawami kadrowymi.

 

Jest autorem ponad 100 publikacji z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i prawa pracy, w tym książki: Przeciwdziałanie dyskryminacji w zatrudnieniu – jak w praktyce zwalczać mobbing i inne formy dyskryminacji wydanej w 2004 r. Prowadzi również szkolenia dotyczące przeciwdziałania mobbingowi, jest także autorem projektów doradczych związanych z problematyką mobbingu.

 

Aktualnie współpracuje z firmą doradczą L.Grant Polska, jako konsultant – koordynator oddziału warszawskiego. Firma L.Grant jest jednocześnie właścicielem portalu Mobbing.pl, zajmującego się praktyczną stroną przeciwdziałania mobbingowi.


Jak się bronić przed mobbingiem - sprawdź sam 
Copyright ©2008 by aspektyprawne

Katalog Stron Edukacyjnych najlepsze strony

Katalog - Promocja w internecie Katalog zdrowyKatalog Stron - TREFL

program partnerski

Kreator Stron www